Kerkleiders

CURIOS.COACH VOOR KERKLEIDERS

Binnen kerken kunnen vaak veel zaken beter georganiseerd worden. Kerkleiders worstelen hier vaak mee. Lopen tegen barrières op binnen de eigen organisatie.

Dit kan leiden tot stress en burn-out van goede welwillende mensen, ook capabele kerkleiders worstelen hiermee. Veel leiders komen aan de beurt, simpelweg omdat ze niet tijdig signalen herkennen en actie willen ondernemen.

Onder kerkleiders rekenen ik: dominees, voorgangers,  priesters, ouderlingen, oudsten, diakenen, jeugdleiders en zondagsschoolleiders.

U kunt als kerkleider in het bedrijfsleven uitstekend als leider functioneren, maar als kerkleider gaat dit minder goed als verwacht. U stelt hoge eisen aan uzelf. Processen verlopen stroperig of komen geheel niet van de grond. Dit kan frustraties geven.

Ook de balans privé-werk-kerk kan soms uitdagingen met zich mee brengen.

Voorkomen is beter dan genezen

Vanuit mijn passie wil ik er zijn voor u. Bij voorkeur voordat deze stress verschijnselen problemen geven. In de praktijk wordt externe hulp vaak in een erg laat stadium ingeroepen, terwijl advies inwinnen en professionele begeleiding tegenwoordig helemaal niet meer bijzonder is. Ik help u graag.

Ik werk en leef vanuit een christelijk mensbeeld en visie.

  • Wilt u  hulp bij het re-organiseren?
  • In gesprek gaan over uw frustraties?
  • Handvatten aangereikt krijgen om hier beter mee om te gaan?

Bel mij dan gerust om een vrijblijvende afspraak te maken. Samen komen we verder.

kerkleiders

Bel mij voor een vrijblijvende afspraak via T. 088 88 55 005

Voor iedereen die in de doelgroep past kan een vrijblijvend gesprek zeer nuttig zijn: Dominees, voorgangers,  priesters, ouderlingen, oudsten, diakenen, jeugdleiders en zondagsschoolleiders, wees welkom! Ook voor hulp bij pastorale thema’s, organisatorisch en/of inhoudelijk. Een extra luisterend ook of klankbord kan veel toegevoegde waarde hebben.

Als u meer op het zakelijke vlak hulp zoekt, mag u uiteraard ook bellen. Ik heb een luisterende oor en ben u graag van dienst.

Kijk ook maar eens op de Zakelijk pagina.

Gaat het meer om uitdagingen in de thuissituatie, bent u ook van harte welkom. Kijk dan even op: Curios.Coach thuis