Hoe ik werk

CURIOS.COACH UITGANGSPUNTEN EN METHODES

Curios.Coach gaat uit van een christelijk mensbeeld. Dat wil niet zeggen dat je gelovig moet zijn om door mij geholpen te worden. Ik help ook mensen met andere geloofsachtergronden, met alle mogelijke respect.

Echter het christendom is eeuwenlang de standaard geweest in ons land. Ik ga van dit mensbeeld uit mede omdat dit al eeuwen in de genen zit van bijna alle Nederlanders. Je zult verbaasd zijn hoe vertrouwd dit voelt. Hoe heilzaam dit werkt.

Heel veel coaches hanteren methodes die uitgaan van individualisme en humanistische mensbeelden. Hierin verschillen wij dan duidelijk van inzicht en uitgangspunt.

Een mens is in een samenleving geplaatst. Ik kan je dus niet uit de samenleving plukken en je probleem isoleren. Jouw probleem / uitdaging is nooit iets dat alleen effect heeft op jezelf. Zodra je met meerdere mensen onder één dak woont heeft het ook op hen effect. Zodra je de deur uit gaat heeft het effect op de mensen buiten de deur. Wij kijken samen met jou naar jezelf, naar oplossingen, de uitwerkingen en naar de effecten daarvan op de mensen om je heen.

De gebruikte methodes zijn per geval verschillend. Net zoals je een tuin bewerkt met verschillend gereedschap, past het ook niet om met één methode te werken om mensen te helpen.

Verklaring:

Ik laat mensen 100% in hun waarde. Ethisch verantwoord.

Integriteit, onpartijdigheid en respect mag je van mij verwachten.

Ik bied een veilige omgeving en 100% vertrouwelijkheid.

Ik discrimineer niet.

Ik doe er alles aan om je 100% competent te ondersteunen en begeleiden.

Ik leg uitsluitend vast in jouw dossiers wat afgesproken is, meestal is dit een lijst met afspraken, doelen en opgaven en voortgang rapportage. Het kan zijn dat er bepaalde data gedeeld wordt met de opdrachtgever, maar dit is altijd in alle openheid en in overleg. Dit is ook in te zien.

Ik ontwikkel mijzelf continue en ben ook bereid om fouten toe te geven. Ik plaats mijzelf onder supervisie van ervaren mensen, die mij qua kennis en ervaring kunnen helpen verder te ontwikkelen. Dit is in coachingsland normaal. Ook maak ik gebruik van intervisie. Uiteraard altijd met geanonimiseerde cases.

PRIVACY AVG / GDPR:

Jouw privacy blijft gewaarborgd onder alle omstandigheden! Dat is erg belangrijk, voor u en voor mij.

Bel mij voor een vrijblijvende afspraak via T. 088 88 55 005