Kerkleiders

CURIOS.COACH VOOR KERKLEIDERS

Binnen kerken kunnen vaak veel zaken beter georganiseerd worden. Kerkleiders worstelen hier vaak mee. Lopen tegen barrières op binnen de eigen organisatie.

Dit kan leiden tot stress en burn-out van goede welwillende mensen, ook capabele kerkleiders worstelen hiermee. Veel leiders komen aan de beurt, simpelweg omdat ze niet tijdig signalen herkennen en actie willen ondernemen.

Onder kerkleiders rekenen ik: dominees, voorgangers,  priesters, ouderlingen, oudsten, diakenen, jeugdleiders en zondagsschoolleiders.

U kunt als kerkleider in het bedrijfsleven uitstekend als leider functioneren, maar als kerkleider gaat dit minder goed als verwacht. U stelt hoge eisen aan uzelf. Processen verlopen stroperig of komen geheel niet van de grond. Dit kan frustraties geven.

Ook de balans privé-werk-kerk kan soms uitdagingen met zich mee brengen.

Voorkomen is beter dan genezen

Vanuit mijn passie wil ik er zijn voor u. Bij voorkeur voordat deze stress verschijnselen problemen geven. In de praktijk wordt externe hulp vaak in een erg laat stadium ingeroepen, terwijl advies inwinnen en professionele begeleiding tegenwoordig helemaal niet meer bijzonder is. Ik help u graag.

Ik werk en leef vanuit een christelijk mensbeeld en visie.

 • Wilt u  hulp bij het re-organiseren?
 • In gesprek gaan over uw frustraties?
 • Handvatten aangereikt krijgen om hier beter mee om te gaan?

Bel mij dan gerust om een vrijblijvende afspraak te maken. Samen komen we verder.

kerkleiders

Bel mij voor een vrijblijvende afspraak via T. 088 88 55 005

Voor iedereen die in de doelgroep past kan een vrijblijvend gesprek zeer nuttig zijn: Dominees, voorgangers,  priesters, ouderlingen, oudsten, diakenen, jeugdleiders en zondagsschoolleiders, wees welkom! Ook voor hulp bij pastorale thema’s, organisatorisch en/of inhoudelijk. Een extra luisterend ook of klankbord kan veel toegevoegde waarde hebben.

Als u meer op het zakelijke vlak hulp zoekt, mag u uiteraard ook bellen. Ik heb een luisterende oor en ben u graag van dienst.

Kijk ook maar eens op de Zakelijk pagina.

Gaat het meer om uitdagingen in de thuissituatie, bent u ook van harte welkom. Kijk dan even op: Curios.Coach thuis 

Thuis

CURIOS.COACH VOOR THUIS

Vrede of stress thuis

Stress,  ruzie, echtscheidingen komen bijna altijd voort uit een gebrek aan goede communicatie.  Hoe pak je dit aan?

Vrede of stress thuis?  Het ene moment vrede en dan weer stress. Dat komt voor in relaties. Er is wel een soort gezonde balans te vinden tussen vrede en stress, maar iedereen zal het met me eens zijn dat we bij voortduring streven naar zo veel mogelijk vrede. Een rustig huis is een zegen voor de bewoners.

Met name kinderen ontwikkelen zich veel beter in een vredige omgeving, als in een omgeving waar de spanning steeds te snijden is. Sommige mensen menen goed te kunnen leven met een bepaald niveau van stress. Maar zoeken hulp omdat ze zich realiseren dat het voor de kinderen beter is. Ik zeg je, dat je er voor jezelf ook veel winst uit gaat halen.

Herkent u een van deze stress situaties?
 • Mijn man / vrouw geeft aan dat het 5 voor 12 is binnen onze relatie! Ik wil wel maar….
 • Mijn kinderen zien opa en oma en de oppas meer dan mezelf. Ik wil wel maar….
 • Ik moet meer tijd thuis gaan doorbrengen, maar ….
 • Het geld is eerder op dan de maand en mijn man/vrouw is daar schuld aan.
 • Ik wil wel praten, maar mijn man/vrouw wil dat niet … en nu?
 • Mijn baas zegt dat ik de projecten op tijd af moet hebben, anders kan ik vertrekken. Thuis wordt dit niet begrepen.
family
Vragen die iedereen zichzelf wel eens stelt:
 • Ik weet dat ik fout zit (verslaving, overspel, andere zaken), maar  …. hoe krijg ik het weer op een rij?
 • Hoe krijg ik het voor elkaar dat er meer vrede is bij mij thuis.
 • Hoe kan ik mijn man/vrouw zo veranderen dat onze karakters minder botsen?
 • Wat moet ik veranderen zodat onze karakters minder vaak botsen?
 • Ik wil over een onderwerp doorpraten maar mijn man/vrouw wil dit absoluut niet. Hoe pak ik dit aan? Wie helpt me?

Wil je eens rustig praten over vrede of stress in relaties, prioriteiten, hoe je tijd en leven te managen?

Veel mensen doen dit. Wees niet bang. Maak een afspraak. Eerst alleen of direct samen? Geen probleem wees welkom.

Het niet erkennen dat je een probleem hebt, is vaak het grootste probleem.

Ik heb altijd op korte termijn ruimte in de agenda voor acute situaties.

Bel mij voor een vrijblijvende afspraak via T. 088 88 55 005
Vrede of stress thuis: Echtscheidingen

Er is bijna nooit iemand die een relatie begint om te scheiden. Toch zien we in Nederland meer echtscheidingen dan ooit. Als je een uitdaging op het gebied van vrede of stress thuis hebt en je bent bang dat het richting een echtscheiding gaat, meld je dan. Het is bijna nooit te laat. Als je beide maar bereid bent om er voor te gaan werken. Wil je partner niet? Begin dan alleen te werken. Bel mij. Ik ga zeer discreet met deze situaties om en help graag om de boel weer op de rails te krijgen.

Zakelijke relaties

CURIOS.COACH VOOR ZAKELIJKE RELATIES

Zakelijke relaties, soms best moeilijk.

Wil je praten over frustraties / stress.

Moet de ander veranderen of ligt het bij mij?

Waar een wil is, is een weg, zegt mijn leidinggevende, maar ik wil helemaal niet! Hoe kom ik goed uit deze beklemmende situatie?

Zakelijke relaties zijn er in allerlei vormen.

Werknemers, werkgevers, opdrachtgevers, klanten, managers, onderaannemers, diverse belanghebbenden (stakeholders).

Je positie kan onduidelijk zijn bij jezelf of anderen, of het beeld incompleet. Ook dat kan frustraties geven, omdat je alle aspecten niet doorgrond.

Zakelijke relaties in bedrijf

Op het werk met je leidinggevende of met de mensen waaraan je leiding moet of mag  geven (even afhankelijk van hoe het voelt).

Je moet samenwerken met mensen die een heel ander doel hebben met je afdeling of project. Frustraties lopen hoog op. Ziekmeldingen dreigen. Zelf zit je al lang niet lekker in je vel. Het vreet je op. Hoe pak je dit aan?

Zakelijke relaties in verenigingen

Je bent bestuurder van een vereniging. Er zijn geen vervangende bestuurders te vinden. De ledenaantallen lopen terug. De financiën zijn niet meer zoals het moet…. wat moet je doen?

Of je moet samenwerken met mensen die een heel ander doel hebben met je afdeling of project. Frustraties lopen hoog op. Ziekmeldingen dreigen, mensen zeggen hun lidmaatschap op. Mensen stoppen met hun functie. Zelf zit je al lang niet lekker in je vel. Het vreet je op. Hoe pak je dit aan?

zakelijke-relaties

Zakelijke relaties in projecten

Je geeft leiding aan je project, alles gaat prima van start, iedereen heeft er zin in, maar dan komt er een moment dat het gezamenlijke doel uit ogen niet meer duidelijk bij iedereen aanwezig is. Men gaat voor zijn of haar eigen doel.

Je moet dan samenwerken met mensen die een heel ander doel hebben met je afdeling of project. Frustraties lopen hoog op. Ziekmeldingen dreigen. Zelf zit je al lang niet lekker in je vel. Het vreet je op. Hoe pak je dit aan?

Zakelijke relaties, soms best moeilijk.

Wil je praten over frustraties / stress.  Moet de ander veranderen of ligt het bij mij? Waar een wil is, is een weg, zegt mijn leidinggevende, maar ik wil helemaal niet! Hoe kom ik goed uit deze beklemmende situatie?

Maak gerust een afspraak, samen komen we verder…

CURIOS.COACH VOOR ZAKELIJKE RELATIES 

Bel mij voor een vrijblijvende afspraak via T. 088 88 55 005

Zoekt u begeleiding voor uzelf?

Kijk dan op:

https://curios.coach/thuis/ 

Leiders

CURIOS.COACH VOOR LEIDERS

Als Leider van een bedrijf, kerk of organisatie sta je er voortdurend alleen voor. Je bent verantwoordelijk voor de hele gang van zaken.

Soms gaat het goed, soms kan het beter.

Stress van buiten af

Vaak zijn er externe partijen / factoren die tegen je roepen: Het kan beter, het moet beter….

Meer tijd voor thuis? Maar waar haal ik de tijd vandaan?

Balans !    Je weet het wel, maar het lukt niet…

Stress van binnenin

Leiding geven is een eenzame bezigheid. Een veel gehoorde kreet is: Het is eenzaam aan de top. En dat is voor veel leiders een strijd.

 • Als leider moet je altijd alles zelf uitzoeken.
 • Als leider moet je altijd alles zelf doen, als een ander niet op tijd klaar is.
 • Als leider moet je altijd de klappen opvangen van fouten van anderen.
 • Als leider moet je altijd gaten vullen, die anderen veroorzaken.

Komt u dit bekend voor?

Of afwegingen als:

Kan ik dit wel aan …. toevertrouwen. Qua werk, geestelijke belasting of confidentialiteit. Of werkbelasting. Altijd die afwegingen. Duizenden per dag. En dan ook nog de telefoon, e-mails, sms-en, facebook, LinkedIn  en  allerlei andere communicatiemiddelen die je geacht wordt te beheersen, bij te houden. De druk en verantwoordelijkheid voor personeel, hun inkomen. Als leider, directeur, manager sta je er vaak alleen voor.

Verwachtingen van klanten, facturering (loopt dat wel goed?). Een bedrijf runnen is een speciale gave. Dan is het niet vreemd dat je eens de rust op zoekt en iemand zoekt die even wil luisteren naar je frustraties en die je de juiste vragen kan stellen, waarmee je verder kunt. Iemand die jou als leider met enige regelmaat de spiegel voor houdt, zodat je gebalanceerd in het leven blijft staan.

Wil je er met een ervaringsdeskundige over van gedachten wisselen? Neem contact op.

Bel mij voor een vrijblijvende afspraak via T. 088 88 55 005